Aby vzdelávanie
reflektovalo
skutočný život

Projekt Angažovaná škola oceňuje materské, základné a stredné školy, ktoré zapracovali do klasického vyučovania progresívnu stratégiu service learning a prispieva k rozširovaniu metódy na ďalších školách. V rámci Angažovanej školy hľadáme dobré príklady praxe, kedy sa výchova k dobrovoľníctvu stala súčasťou vzdelávacieho procesu.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pravidelne realizuje certifikované školenia a tréningové programy v oblasti dobrovoľníctva, určené pedagogickým, odborným zamestancom, pracovníkom s mládežou, ale i pre organizácie či pre školy.

Najbližší tréning sa uskutoční prezenčne v Prešove: 

12.10.2023, 13.10.2023 a 14.10.2023 v čase 9:00 - 17:00

Prihlasovací formulár: TU

 

 


Aktuálne tréningy

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pravidelne realizuje certifikované školenia a tréningové programy v oblasti dobrovoľníctva, určené pedagogickým, odborným zamestancom, pracovníkom s mládežou, ale i pre organizácie či pre školy.

Najbližší tréning sa uskutoční prezenčne v Prešove:

12.10.2023 v čase 9:00 - 17:00
13.10.2023 v čase 9:00 - 17:00
14.10.2023 v čase 9:00 - 17:00

Prihlasovací formulár: TU

Okrem tradičných verejných tréningov realizovaných osobnou formou či prostredníctvom online e-vzdelávania ponúka Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií realizáciu svojich tréningových programov na objednávku.

Prečítajte si dobré príklady z praxe ako sa dá service learning aplikovať do vyučovacieho procesu.

Oceňovanie Angažovaná škola

Oceňovanie s názvom Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele. 

Ocenené školy ako príklad dobrej praxe získavajú oficiálnu značku Angažovaná škola. Značka sa stáva jedným z ďalších rozhodujúcich ukazovateľov pre žiakov či rodičov pri výbere kvalitnej školy, ktorá okrem formálneho vzdelávania rozvíja individuálnu osobnosť a nadanie žiakov, porozumenie a empatiu voči okoliu a možnosti uplatnenia v dospelom živote.

Všetko o národnom oceňovaní

angazovana skola zemianska olca 26

Ocenené projekty z praxe

Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové
finalista Angažovaná škola 2021

Základná škola s materskou školou v Poprade
finalista Angažovaná škola 2020

Stredná odborná škola pedagogická v Bratislave
víťaz Angažovaná škola 2020

Service learning vo svete

Service learning ako mimoriadne rešpektovaná vyučovacia stratégia je rozšírená po celom svete. Najrozvinutejšia je na americkom kontinente, keď sa stala štandardom vo vzdelávaní v USA, pričom sa využíva na takmer všetkých základných, stredných aj vysokých školách. Rovnako sa rozšírila v Latinskej Amerike, aktuálne ju významne rozvíjajú tiež univerzity v Hongkongu a postupne zavádzajú aj školy v Európe.

 

Novinky z oblasti dobrovoľníctva

Najaktuálnejšie informácie od Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora Angažovanej školy, priamo do vašej schránky