Aby vzdelávanie
reflektovalo
skutočný život

Projekt Angažovaná škola oceňuje materské, základné a stredné školy, ktoré zapracovali do klasického vyučovania progresívnu stratégiu service learning a prispieva k rozširovaniu metódy na ďalších školách.

Do druhého ročníka sa prihlásilo 15 škôl. 3 víťazné školy sa dočkali národnej ceny a 4 postupujú do medzinárodného kola. Viac o víťazoch sa dočítate TU.


Aktuálne tréningy

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pravidelne realizuje certifikované školenia a tréningové programy v oblasti dobrovoľníctva, určené pedagogickým, odborným zamestancom, pracovníkom s mládežou, ale i pre organizácie či pre školy. Na pravidelnej báze pripravuje verejné školenia, tréningy či workshopy, v súčasnosti v plnohodnotnej online forme, no rovnako súkromné tréningy na mieru pre uzavretú skupinu pracovníkov škôl či organizácií.

Všetky aktuálne tréningy

Tréningy na objednávku

Okrem tradičných verejných tréningov realizovaných osobnou formou či prostredníctvom online e-vzdelávania ponúka Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií realizáciu svojich tréningových programov na objednávku.

Oceňovanie Angažovaná škola

Oceňovanie s názvom Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele. 

Ocenené školy ako príklad dobrej praxe získavajú oficiálnu značku Angažovaná škola. Značka sa stáva jedným z ďalších rozhodujúcich ukazovateľov pre žiakov či rodičov pri výbere kvalitnej školy, ktorá okrem formálneho vzdelávania rozvíja individuálnu osobnosť a nadanie žiakov, porozumenie a empatiu voči okoliu a možnosti uplatnenia v dospelom živote.

Všetko o národnom oceňovaní

angazovana skola zemianska olca 26

Ocenené projekty z praxe

Základná škola Andreja Sládkoviča zo Sliača
víťaz Angažovaná škola 2021

1. súkromné gymnázium v Bratislave
finalista Angažovaná škola 2020

Súkromná stredná odborná škola Bukovecká z Košíc
finalista Angažovaná škola 2020

Service learning vo svete

Service learning ako mimoriadne rešpektovaná vyučovacia stratégia je rozšírená po celom svete. Najrozvinutejšia je na americkom kontinente, keď sa stala štandardom vo vzdelávaní v USA, pričom sa využíva na takmer všetkých základných, stredných aj vysokých školách. Rovnako sa rozšírila v Latinskej Amerike, aktuálne ju významne rozvíjajú tiež univerzity v Hongkongu a postupne zavádzajú aj školy v Európe.

 

Novinky z oblasti dobrovoľníctva

Najaktuálnejšie informácie od Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora Angažovanej školy, priamo do vašej schránky